Kontakty z dzieckiem - właściwość sądu

Pytanie:

Który sąd jest właściwy do rozpatrywania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do rozpatrywania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem wyłącznie właściwy jest, zgodnie z art. 569 § 1 k.p.c. sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka (por. uchwałę SN z dnia 21 lutego 1968 r., sygn. akt III CZP 105/67). Postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym na wniosek jednego z rodziców (choć sąd może także wszcząć postępowanie z urzędu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY