Kontrola biletów

Pytanie:

Czy przy okazywaniu biletów miesięcznych lub np. legitymacji uprawniających do tańszych biletów, ma się obowiązek przekazania do rąk kontrolera takiego dokumentu i czy kontroler ma prawo żądać takiej czynności od osoby kontrolowanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami prawa przewozowego, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona (w praktyce kontroler), legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób i rzeczy, którymi to dokumentami są najczęściej różnego rodzaju bilety. Identyfikator powinien spełniać określone wymagania, przede wszystkim posiadać nazwę przewoźnika, numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli, zdjęcie kontrolera zakres upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy. Osoba kontrolująca, w sytuacji odmowy zapłacenia należności za jazdę bez ważnego biletu, ma prawo żądać od podróżnego okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, w razie odmowy przedstawienia takiego dokumentu ze strony podróżnego, kontrolujący może zwrócić się do Policji o podjęcie działań mających na celu ustalenie tych danych. Gdy kontrolujący poweźmie w trakcie wykonywania swoich czynności podejrzenia, że dokument przewozowy lub upoważniany do bezpłatnego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony, może go zatrzymać za pokwitowaniem i przekazać prokuratorowi lub Policji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.2.2012

  Co pozostaje po kontroli skarbowej?

  Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie o kontroli skarbowej, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się doń odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. Może ona zakończyć się na trzy sposoby (...)

 • 7.6.2011

  Jazda bez biletów się nie opłaca

  Krajowy Rejestr Długów przygotował raport dotyczący Polaków jeżdżących bez biletów. Wynika z niego, że wiele osób nie kasuje biletów (rocznie wystawianych jest ok. 900 000 mandatów). Z tytułu (...)

 • 4.9.2005

  Powtórna kontrola celna u podatnika

  Powtórna kontrola celna nie ogranicza się do podatników - podlega jej każda osoba bezpośrednio lub pośrednio uczestnicząca w czynnościach związanych z wymianą towarową z krajami spoza Wspólnoty (...)

 • 9.3.2017

  Kontrola celno-skarbowa

  Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:   kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie (...)

 • 19.1.2019

  Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji

  Od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłacanych nierezydentom odsetek lub dyskonta od niektórych obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia (...)