Kopie dokumentów składanych w sądzie

Pytanie:

"Chcę załączyć do pisma procesowego, które wyślę do sądu, kopie istotnych dokumentów. Czy dokumenty te muszę uwierzytelnić, czy kserokopie będą wystarczające?"

Odpowiedź prawnika: Kopie dokumentów składanych w sądzie

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Zatem nie trzeba składać tych dokumentów w oryginale. Odpisem pisma procesowego jest dalszy jego egzemplarz zgodny z oryginałem; może to być kopia maszynowa tego pisma lub osobno wykonany jego duplikat, w tym wszelkiego rodzaju odbitki kserograficzne lub odbitki wykonane inną techniką. Orzecznictwo przyjmuje konieczność poświadczenia zgodności odpisu, kopii (kserokopii) z oryginałem. Dołączenie do pisma procesowego, jako jego odpisu, kopii (kserokopii) nie poświadczonej za zgodność podpisem strony spowoduje, że sąd wezwie stronę wnoszącą do uzupełnienia braków formalnych. Nie poświadcza się natomiast samych odpisów, gdyż są one wydawane w określonym trybie.

Jednak na wezwanie sądu należy te dokumenty przedstawić, gdyż oryginał dokumentu jest dowodem a nie jego kopia. Pamiętać należy, że strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika