Korekta dokumentów po zmianach w składzie spółki

Pytanie:

Jeden ze wspólników spółki jawnej zbył swój udział, a w jego miejsce wszedł nabywca. Spółka funkcjonuje nadal. Mimo podpisania umowy z nowym wspólnikiem, ale przed decyzją KRS zatwierdzającą zmianę nazwy, spółka wystawiała i przyjmowała faktury pod starą nazwą. Czy należy wystawić faktury korygujące do wszystkich dokumentów przychodzących i wychodzących po dacie wystawienia aneksu zmieniającego skład spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Elementy, jakie musi zawierać faktura, wymienia § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Między innymi konieczne jest, by faktura zawierała imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, oraz ich numery identyfikacji podatkowej.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 maja 2002 r. (sygn. I SA/Ka 538-539/01): błąd we wskazaniu nabywcy usługi jest błędem o zasadniczym znaczeniu dla rozliczenia podatku od towarów i usług. Decyduje on bowiem, kto ma prawo do uwzględnienia w swym rachunku podatkowym kwoty podatku należnego wynikającej z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług.

Oczywiście, czym innym jest wskazanie na fakturze jako nabywcy innego podmiotu, a czym innym wskazanie podmiotu sprzed zmiany jego nazwy (na skutek wystąpienia ze spółki jednego ze wspólników). Zmiana nazwy spółki następuje z dniem powzięcia odpowiedniej uchwały wspólników spółki (zmiany umowy spółki), a nie z momentem rejestracji w KRS. Formalizm faktury VAT nie powinien być aż tak duży, aby tylko taka zmiana powodowała odmówienie podatnikowi prawa do odliczenia VAT wynikającego z takiej faktury, czy zaliczenie wydatku udokumentowanego taką fakturą do kosztów uzyskania przychodów. Jednak jeśli podatnik chciałby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka związanego z używaniem nieprawidłowej nazwy, to powinien jednak dokonać stosowych korekt otrzymanych/wystawionych dokumentów. Odnośnie korekt faktur otrzymanych (zawierających VAT do odliczenia), zgodnie z § 18 wskazanego wyżej rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą, o treści określonej we wskazanym przepisie. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią. Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)

 • 12.4.2012

  Korekta zeznania podatkowego

  Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą co do zasady skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym (...)

 • 15.10.2004

  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań przewidzianych przepisami ogólnymi spełnione zostały dodatkowe warunki. Wśród tych warunków (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)