e-prawnik.pl Porady prawne

Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

Pytanie:

Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, przynosi go do pracy za zgodą swojego przełożonego. Czy firma, na terenie której pracownik używa swojego prywatnego odbiornika radiofonicznego, zobowiązana jest do opłacania abonamentu RTV? Czy w tej sytuacji istnieje jakakolwiek odpowiedzialność pracodawcy w przypadku kontroli opłat abonamentowych przez kontrolerów Poczty Polskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

9.8.2004

Zgodnie z postanowieniami ustawy o radiofonii i telewizji, za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Co więcej, domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. W związku z faktem, że pracownik przynosi odbiornik, za który opłaca abonament, nie ma konieczności powtórnego uiszczania tej opłaty. Pamiętać należy jednak, że za używanie niezarejestrowanego odbiornika grożą sankcje. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

Iwona

4.4.2013 18:28:58

Re: Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

Mam pytanie odnośnie w/w odbiornika radiowego przenośnego. Czy wymagana jest dodatkowa opłata abonamentowa za używanie go w pracy, czy nie. Jeżeli nie jaka jest podstawa prawna. Jaka jest różnica w kwestii opłaty abonamentu za używanie radia przenośnego - prywatnego i stacjonarnego - prywatnego w miejscu pracy. Jak stanowią przepisy odnośnie radia słuchanego w pracy z internetu na komputerze. Bardzo proszę o opinię w tych kwestiach. Zaznaczam, że słucham radia sama w pomieszczeniu, a moja praca nie polega na świadczeniu usług dla ludności.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ