Korzystanie z nielegalnego oprogramowania

Pytanie:

Jakie są kary za posiadanie na własny użytek (nie za rozpowszechnianie ani nie za handel) nielegalnego oprogramowania? Czy karę finansową można zamienić na karę pozbawienia lub ograniczenia wolności? Jeśli tak, to jak to załatwić? Ile dni kary odpowiada np. 1000 zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo autorskie, kto nabywa albo przyjmuje, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedmiot będący nośnikiem programu komputerowego rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z par. 3 art. 118 wyżej wymienionej ustawy, jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego powyżej powinien i może przypuszczać, że przedmiot został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo z art. 118 ust. 1 (przestępstwo popełnione umyślnie) zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 5. Takie zagrożenie daje podstawę do warunkowego umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 66 par. 3 ustawy Kodeks karny (jeśli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym, co jest jednak bardzo rzadkie). Sąd może również na podstawie art. 58 par. 3 k.k. orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny. W przypadku przestępstwa z art. 118 par. 3 ustawy Prawo autorskie (przestępstwo popełnione nieumyślnie) mają zastosowanie zasady przedstawione powyżej, a dodatkowo sąd może odstąpić od wymierzenia kary na podstawie art. 59 k.k. Wybór określonego rodzaju kary należy do sądu, jednakże w myśli art. 58 k.k. grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji. Zatem zła kondycja finansowa sprawcy przestępstwa wpływa na rodzaj kary wymierzanej przez sąd. Przeliczanie kar przewiduje art. 63 k.k., jednakże ma on zastosowanie tylko w sytuacji, gdy na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie (aresztu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: