Koszt rekrutacji pracownika

Pytanie:

"Zleciliśmy firmie zewnętrznej rekrutację na kierownicze stanowisko w firmie (spółka z o.o.). Firma przedstawiła nam 5 kandydatów. W efekcie końcowym żaden z nich nie został jednak zatrudniony (osoby te rezygnowały, bądź nie spełniały naszych oczekiwań). Czy faktura za rekrutację stanowi koszt uzyskania przychodu?"

Odpowiedź prawnika: Koszt rekrutacji pracownika

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Za koszty uznaje się co do zasady również poniesione przez podatnika wydatki "organizacyjne" (np. koszty rekrutacji pracowników). W orzecznictwie podatkowym przesądzone zostało, że dla zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych wystarczające jest, by poniesienie wydatku tylko mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu, nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Ustawy podatkowe regulujące zagadnienie kosztów uzyskania przychodów zaliczają do nich również koszty pozostające jedynie w pośrednim związku z osiąganymi przychodami (por. wyrok NSA z 21 marca 1997 r., I SA/Łd 1243/96; wyrok NSA z 31 stycznia 2000 r., I SA/Ka 1060/98).

Zatem przykładowo wydatek podatnika na rekrutację pracownika przeprowadzaną przez firmę zewnętrzną, mimo iż rekrutacja nie przyniosła spodziewanego rezultatu – znalezienia pracownika dla podatnika - był poniesiony w celu osiągnięcia przychodów (tj. znalezienia pracownika, który wypracowałby przychód dla podatnika), a jednocześnie wydatek taki nie jest wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy. Wydatek taki będzie zatem kosztem uzyskania przychodów.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika