e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty badania okresowego pracowników

Pytanie:

Jestem pracownikiem firmy zatrudniającej ponad 100 osób, z główną siedzibą w Radomiu, ja pracuję w Warszawskim oddziale firmy, dostałam skierowanie na badania okresowe. Koszt takich badań w Warszawie wynosi około 100 zł a pracodawca wydał zarządzenie, że koszt badania ogólnego nie może przekroczyć 20 zł, a badania ogólnego + badanie wzroku 35 zł, tylko takie koszty zostaną mi zwrócone. Co mam zrobić w przypadku, kiedy nie mam możliwości zrobić badań za taką cenę? Czy pracodawca może mnie zmusić do pokrycia kwoty przekraczającej tą z zarządzenia z własnej kieszeni?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty badania okresowego pracowników

8.12.2004

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu.

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Badania te są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca nie może określić, że zwróci tylko koszt tych badań do określonej sumy. Ponosi on koszty rzeczywiście poniesione.

Niezwrócenie kosztów pracownikowi powoduje, że pracownik może tych kosztów dochodzić na drodze procesu cywilnego. Ma bowiem roszczenie o zwrot kosztów badania - czyli roszczenie przeciw pracodawcy związane ze stosunkiem pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Koszty badania okresowego pracowników

Papis Stanisław

29.7.2017 13:51:58

Re: Koszty badania okresowego pracowników

Czyli jeżeli pracownik zaszaleje i zrobi badanie okresowe w bardzo drogiej klinice i zapłaci np 1000zł( a dlaczego nie) to też pracodawca zobowiązany jest pokryć te koszty ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ