Koszty celowego przeprowadzenia egzekucji

Pytanie:

Zgodnie z art. 770 k.p.c. dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Chcę wyegzekwować zasądzoną kwotę przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Czy do kosztów celowego przeprowadzenia egzekucji należą koszty związane z wydatkami poniesionymi przez pełnomocnika wierzyciela np. koszty wezwania dłużnika przez adwokata wierzyciela, koszty sporządzenia wniosku egzekucyjnego i wniesienia go przez adwokata do komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada zwrotu kosztów „niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji”. Katalog niezbędnych kosztów jest inny w razie, gdy strona działa osobiście lub przez pełnomocnika nie będącego ani adwokatem, ani radcą prawnym oraz inny, gdy stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny.

Z przedstawionych w pytaniu kosztów do celowych zaliczone mogą być koszt sporządzenia wniosku i wniesienia go do komornika. Również zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym, koszty postępowania klauzulowego. Nie wydaje się natomiast zasadne zaliczanie kosztów wezwania, gdyż dłużnik o wyroku wie i sam może dobrowolnie spełnić zasądzone świadczenie. Jeśli tego nie czyni dobrowolnie, to wszczyna się postępowanie komornicze i komornik sam wzywa do dobrowolnego spełnienia świadczenia i to wezwanie jest zaliczane w koszty komornicze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.8.2014

  Poszukiwanie majątku przez komornika

  Przepisy o egzekucji wymagają, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazane było świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Wierzyciel musi (...)

 • 7.4.2009

  Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

  Wiele podmiotów gospodarczych występuje na drogę sądową o zapłatę odszkodowania od nieuczciwych kontrahentów. Wniesienie takiego powództwa wiąże się z szeregiem wydatków, (...)

 • 6.12.2017

  Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

  Tytuł wykonawczy jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dużej liczbie przypadków jest to po prostu prawomocny wyrok (tytuł egzekucyjny) zaopatrzony w klauzulę (...)

 • 3.2.2005

  Jakie opłaty może pobierać komornik?

  Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. Nie ma tu jednak żadnej (...)