Koszty wykonania zapisu

Pytanie:

Zgodnie z zapisem w testamencie muszę przekazać mieszkanie pewnej osobie. Rozumiem, że trzeba to zrobić u notariusza. Kto ponosi koszty notarialne, jakie i w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Instytucja zapisu polega na zobowiązaniu spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby, a w pojęciu "spełnienie świadczenia" mieści się również poniesienie kosztów niezbędnych do zrealizowania zapisu. Sporządzenie aktu notarialnego przez notariusza podlega opłacie, zwanej taksą notarialną. Przekazanie mieszkania będzie wymagało sporządzenia aktu notarialnego, jednak wysokość taksy będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy akt notarialny będzie obejmował przeniesienie własności lokalu (jeśli lokal stanowi odrębną własność) czy też przeniesienie spółdzielczego prawa do lokalu. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę zbycia odrębnej własności lokalu maksymalna stawka taksy notarialnej zależy od wartości mieszkania. Wysokość taksy notarialnej określona jest we wskaźnikach Taksa notarialna . Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi połowę sumy obliczonej w sposób wskazany powyżej. Natomiast to zapisobierca (osoba, na której rzecz został dokonany zapis w testamencie) jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Iga

9.3.2012 7:6:30

Testament

Witam Chcę sporządzić testament u notariusza w treści którego na wypade mojej śmierci chcę zapisać moje mieszkanie partnerowi życoiwemu. Moje pytania brzma: Jakie dokumenty są wymagane do dokonania takiego zapisu? Czy obecność mojego partnera jest niezbedna cyz wystarczą jego dane? jaki jest koszt sporządenia takiego testamentu sporządzonego u notariusza?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: