e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty zastępstwa w razie apelacji co do części

Pytanie:

Sąd gospodarczy zasądził na moją rzecz większą część dochodzonego roszczenia. Chciałbym złożyć apelację tak, żeby wyrok uwzględniał powództwo w całości. Oczywiście mogę ją przegrać i będę zmuszony zapłacić koszty zastępstwa procesowego przeciwnika, które w tym przypadku uważam, że byłyby równe stawce minimalnej. Czy stawkę minimalną dla radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnych wylicza się od wartości przedmiotu roszczenia początkowego czy wartości przedmiotu zaskarżenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty zastępstwa w razie apelacji co do części

24.11.2008

Na wstępie wskazać należy, iż w przypadku, gdy kwestionuje Pan wyrok sądu I instancji jedynie w części, w której oddalił on powództwo, to apelację należy wnieść tylko od tej części. W takim bowiem przypadku, gdy pozwany nie wniesie apelacji od całości I-instancyjnego wyroku, wyrok ten uprawomocni się w niezaskarżonym zakresie, chyba że sąd II instancji może rozpoznać sprawę w niezaskarżonym zakresie z urzędu (art. 363 par. 3 k.p.c.). Sytuacja taka występuje w przypadku współuczestników, którzy wyroku nie zaskarżyli, gdy będące przedmiotem zaskarżenia prawa lub obowiązki są dla nich wspólne (art. 378 par. 2 k.p.c.).
Opłata sądowa oraz wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, w takim przypadku, naliczane będzie od wartości przedmiotu zaskarżenia, nie zaś od wartości pierwotnej (wartości przedmiotu sporu). Zgodnie bowiem z art. 108. § 1 k.p.c., sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Wartością przedmiotu sprawy w postępowaniu apelacyjnym jest natomiast wartość przedmiotu zaskarżenia.
Wskazać również należy, iż stawki minimalne w postępowaniu apelacyjnym przeważnie stanowią jedynie procent stawek za prowadzenie sprawy w I instancji:
  1. przed sądem okręgowym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;
  2. przed sądem apelacyjnym - 75 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł (par..12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu).

W przypadku wartości przedmiotu zaskarżenia:

  1. do 500 zł - jest to połowa lub 75% (lub 75 bądź 100%) z 60 zł; 
  2. powyżej 500 zł do 1 500 zł - z 180 zł; 
  3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł -z  600 zł; 
  4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - z 1 200 zł; 
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - z 2 400 zł; 
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - z 3 600 zł; 
  7. powyżej 200 000 zł - z 7 200 zł. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ