Ksero dokumentu jako dowód w sprawie

Pytanie:

Przeciwnik procesowy (zakład pracy) dostarcza do sądu kserokopie dokumentów. Nie są one uwierzytelnione. Mam na myśli brak pieczątki nagłówkowej i podpisu upoważnionej osoby do reprezentowania jednostki mającej osobowość prawną. Czy sąd może na tej podstawie wyrokować, wydawać postanowienia, czy może je oddalić? Jak sąd może ocenić wiarygodność i ich moc? Czy na podstawie własnego przekonania, czy są przewidziane określone wymogi proceduralne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Pewne ograniczenia dotyczące swobodnej oceny dowodów z dokumentów przez sąd powstają nie ze względów proceduralnych, lecz z uwagi na tzw. domniemania. Otóż jeżeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub z przesłuchania stron w sprawie między uczestnikami tej czynności na fakt jej dokonania jest dopuszczalny w wypadku, gdy dokument obejmujący czynność został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią, a jeżeli forma pisemna była zastrzeżona tylko dla celów dowodowych, także jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Niedopuszczalny jest też dowód ze świadków lub przesłuchania stron przeciw osnowie (przeciw oświadczeniu zawartym w jego treści) lub ponad osnowę dokumentu.

Dokumenty, o których mowa w pytaniu są dokumentami prywatnymi. Nie stanowią one dowodu tego, co zostało w nich poświadczone (jak dokumenty urzędowe), lecz są dowodem, iż osoba, która dokument podpisała, złożyła zawarte w nim oświadczenie. Dokument musi być własnoręcznie podpisany przez jego wystawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. W przeciwnym razie sąd nie będzie tego traktował jako dokumentu. W niektórych przypadkach sąd może dopuścić dokument z podpisem odbitym np. przez kalkę lub na ksero, gdy wystarczy to do potwierdzenia, że podpis pochodzi od danej osoby. Podobnie będzie w przypadku, gdy strona przedstawia odpis czy kserokopię dokumentu. Konieczne jest wtedy jego poświadczenie za zgodność z oryginałem, w innym wypadku odpis lub kserokopia nie będą potraktowane jako dokument. Jeżeli strona przedstawia jako dowód kserokopię dokumentu, sąd może wydać zarządzenie zobowiązujące stronę do przedstawienia dokumentu w oryginale.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.1.2005

  Od kiedy zmiana dowodów rejestracyjnych stanie się naszym koszmarem?

  Dowód rejestracyjny to w przypadku posiadacza pojazdu jak każdy wie niezbędny dokument. Bez niego nie można poruszać się tym środkiem lokomocji, choćby własnym. Tymczasem już od jakiegoś czasu (...)

 • 21.9.2018

  Jak będą wyglądały nowe dowody osobiste?

  MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zmianie ulegnie m.in. umiejscowienie danych (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 28.9.2018

  Jakie dokumenty musi mieć przy sobie kierowca?

  Kierowcy w poniedziałek 1 października 2018 r. dowód rejestracyjny i polisę OC mogą zostawić w domu. W razie kontroli – za brak przy sobie tych dokumentów - nie dostaną (...)

 • 29.11.2017

  Więcej dowodów w postępowaniu podatkowym

  Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą (...)