e-prawnik.pl Porady prawne

Likwidacja spółki cywilnej

Pytanie:

Czy do likwidacji spółki cywilnej z dniem 31.12.2003 należałoby zrobić teraz aneks do umowy o czasie trwania spółki do 31.12.2003, czy tylko wystarczy oświadczenie wspólników o likwidacji np. z przyczyn ekonomicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Likwidacja spółki cywilnej

Rozwiązanie powyższej sytuacji może być dwojakie. Po pierwsze, strony umowy spółki mogą zawrzeć dodatkowe porozumienie (aneks) tej treści, że umowa spółki zostaje rozwiązana z chwilą nadejścia określonego terminu, np. 31 grudnia 203r. Tym sposobem jeżeli po 31 grudnia br. działalność spółki nie będzie kontynuowana, albo będzie kontynuowana wbrew woli choćby jednego wspólnika, spółka ulegnie likwidacji. Po drugie, wspólnicy mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki. Uchwałę tę mogą podjąć np. dziś ze skutkiem od 31 grudnia br. albo mogą np. podjąć uchwałę 31 grudnia 2003r., której treścią będzie rozwiązanie spółki ze skutkiem natychmiastowym. A zatem wybór sposobu rozwiązania spółki nie jest narzucany przez przepisy prawa, co oznacza, że pozostawiono te kwestię decyzji wspólników.

Potrzebujesz porady prawnej?