e-prawnik.pl Porady prawne

Mój były mąż nie wpłaca pieniędzy na konto które mu wskazałam.

Pytanie:

Mojemu byłemu mężowi powiedziałam żeby wpłacał mi pieniądze za alimenty na moje nowe konto, moje stare jest zajęte przez komornika. Czy mój były mąż mógł tak zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Mój były mąż nie wpłaca pieniędzy na konto które mu wskazałam.

20.8.2015

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach 

- kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U.1964.16.93) - kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 (Dz. U.1964.43.296); 
- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. Z 2015r. Nr 583 – j.t.)

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tym w szczególności wskazanie, czy działanie ojca dzieci było dopuszczalne oraz czy może Pani przedsięwziąć w związku z tym jakieś środki.

Obowiązek zapłaty „do rąk matki małoletniego” oznacza, że zobowiązany powinien wpłacić alimenty albo wręczając je Pani osobiście, albo przekazać przelewem na konto lub też przez przekaz pocztowy.

Ojciec powinien wpłacić pieniądze na wskazane przez Panią konto, ale jeżeli wpłacił na inne (wcześniej podane należące do Pani), a pieniądze te nie zostały zwrócone (tu nie mogły zostały zajęte przez komornika), to świadczenie zostało spełnione należycie. Ojciec dzieci mógł tak postąpić, w świetle prawa.

Nie ma Pani prawnych możliwości zmuszenia męża do zapłaty na jedno konkretne konto. Nie oznacza to, że nie ma Pani w ogóle możliwości działania w niniejszej sprawie.

Nasuwają się nam dwie możliwości. Pierwszą jest zlikwidowanie konta, z którego prowadzona jest egzekucja komornicza.

Mimo że zostało ono zajęte, to nie ma przeszkód by złożyć dyspozycję zamknięcia tego konta. Banki czasem podają w tym zakresie nieprawidłowe informacje. Zajęcie rachunku bankowego ogranicza swobodę w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku, ale nie pozbawia możliwości likwidacji rachunku.

Po likwidacji rachunku ojciec dzieci będzie zmuszony dokonać zapłaty albo na wskazane nowe konto, albo przekazem pocztowym lub osobiście, o czym była mowa powyżej.

Na marginesie, jeżeli jest prowadzona przeciwko Pani egzekucja komornicza, to powinna Pani w ogóle rozważyć przekazywanie pieniędzy przekazem pocztowym. Jeżeli bowiem wpłyną na konto, a komornik może dowiedzieć się i o tym nowym koncie, to nie podlegają ograniczeniom i ochronie przed egzekucją.

Drugą możliwością jest skierowanie sprawy na drogę egzekucji, czyli złożenie wniosku o egzekucję komorniczą alimentów. 

Skoro dysponuje Pani wyrokiem alimentacyjnym, to nawet jeśli dłużnik płaci dobrowolnie, może Pani spowodować wszczęcie egzekucji. W takiej sytuacji to komornik będzie pobierał dla Pani należności alimentacyjne.

Podjęcie tych kroków sugerujemy poprzedzić ponownym zwróceniem się do ojca dzieci z wezwaniem/prośbą o zapłatę na nowe konto. Może Pani jednocześnie zasygnalizować, że niezastosowanie się do tego wezwania spowoduje konieczność skierowania sprawy do komornika, co może narazić go na dodatkowe koszty. Jeżeli ponownie się nie zastosuje, to powinna Pani skorzystać z możliwości wskazanych powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ