e-prawnik.pl Porady prawne

Nadanie numeru porządkowego

Pytanie:

Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków opłaty skarbowej i w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nadanie numeru porządkowego

5.11.2004

Zgodnie z artykułem 47a oraz 47b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań gminy należy:
1) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy,
2) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.
Sposób ustalania numerów porządkowych ma być określony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia. Ma to być rozporządzenie określające sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieruchomości, uwzględniając w szczególności, że oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości.
Sama czynność nie podlega opłatom, jednak ustalenie numeru porządkowego nieruchomości na wniosek zainteresowanego podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, za każdy załącznik 50 groszy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Nadanie numeru porządkowego

Chovans

22.2.2010 12:8:18

Re: Nadanie numeru porządkowego

A w przypadku, gdy gmina wprowadziła ulice w miejscowości i nadała numery porządkowe tylko budynkom, nie nadając w ogóle numerów nieruchomością leżącym między tymi budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość to można się jakoś odwołać od tego? Bo w moim przypadku mam dwie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jadąc ulicą jest po lewej stronie nr 3 potem są dwie moje nieruchomości przeznaczone pod zabudowę a następnie jest numer 5 wobec tego jaki dostanę numer w przypadku gdy będę chciał tam wybudować dom? Zgodnie z ustawą numery powinny być porządkowe. Czy mogę domagać się zmiany numerów?

Re: Nadanie numeru porządkowego

Chovans

22.2.2010 11:42:4

Re: Nadanie numeru porządkowego

A w przypadku, gdy gmina wprowadziła ulice w miejscowości i nadała numery porządkowe tylko budynkom, nie nadając w ogóle numerów nieruchomością leżącym między tymi budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość to można się jakoś odwołać od tego? Bo w moim przypadku mam dwie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jadąc ulicą jest po lewej stronie nr 3 potem są dwie moje nieruchomości przeznaczone pod zabudowę a następnie jest numer 5 wobec tego jaki dostanę numer w przypadku gdy będę chciał tam wybudować dom? Zgodnie z ustawą numery powinny być porządkowe. Czy mogę domagać się zmiany numerów?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ