Nadużycie pełnomocnictwa do sprzedaży gruntów

Pytanie:

Podczas pobytu w szpitalu udzieliłem pełnomocnictwa na sprzedaż działki budowlanej. W ustaleniach nie opisanych w pełnomocnictwie określiłem, że cena ma być zawsze uzgadniana ze mną. Osoba, która otrzymała pełnomocnictwo, nadużyła mojego zaufania i sprzedała działkę swojej koleżance za cenę 15.000 zł, a następnie koleżanka odsprzedała dalej ww. działkę za znacznie wyższą cenę. Osoba, którą upoważniłem, bez mojej wiedzy złożyła do Urzędu Skarbowego informację o sprzedaży działki, fałszując mój podpis, co potwierdził wyrok sądu. Po dwóch latach Urząd Skarbowy wzywa mnie do zapłacenia podatku za sprzedaną działkę od wartości 90.000 zł. Czy są podstawy prawne do odmowy zapłaty do Urzędu Skarbowego? Nadmieniam, że za sprzedaną działkę nie otrzymałem zapłaty.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli spełnił się tzw. podatkowy stan faktyczny, tzn. zaistniały wszystkie okoliczności konieczne do zapłaty podatku, to podatek należy zapłacić. Nie ma przy tym znaczenia, że np. pełnomocnik nadużył pełnomocnictwa. Jeśli nieruchomość została zbyta przez należycie umocowanego pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne), to sprzedaż jest skuteczna i ważna, nawet jeśli została dokonana po zaniżonej cenie i mocodawca z jakichś powodów nie otrzymał zapłaty za nieruchomość. Mocodawca sam odpowiada za to, kogo wyznaczył swoim pełnomocnikiem, i nie może przerzucać swojej odpowiedzialności w tym zakresie na Skarb Państwa. W takiej sytuacji nie ma zatem możliwości uniknięcia konieczności zapłaty podatku i organy podatkowe z całą pewnością będzie żądał zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

Oczywiście, jeśli mocodawca jest w stanie wykazać, iż pełnomocnik wyrządził mu szkodę otwarta pozostaje droga dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej.

Warto przeczytać też:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: