Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

Pytanie:

"Czy najem jednego lokalu użytkowego, jeżeli jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej i REGON z PKD 7020Z, może być traktowany jako działalność gospodarcza? "

Odpowiedź prawnika: Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, który stanowi, że za działalność gospodarczą uznaje się zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Najem lokalu może być zatem uznany za działalność gospodarczą po spełnieniu wyżej podanych przesłanek. Najem jednego lokalu nie spełnia zazwyczaj przesłanki zorganizowania i ciągłości działalności. Najem lokali (PKD 7020Z) będzie wówczas działalnością gospodarczą, gdy działalność ta będzie miała charakter profesjonalny.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika