Nazwisko dziecka a separacja

Pytanie:

Kobieta jest w separacji z mężem od 4 lat. Od roku toczy się sprawa rozwodowa. Ta kobieta jest w ciąży, ale nie jest to dziecko męża, a innego mężczyzny. Czy w takim wypadku dziecko będzie nosić nazwisko męża? W jaki sposób uniknąć takiej sytuacji i od razu nadać dziecku nazwisko ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi ono od męża matki, nosi jego nazwisko. Zgodnie z kodeksem rodzinnymi opiekuńczym, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Tak więc w sytuacji opisanej w pytaniu (zakładając, że pomiędzy małżonkami doszło do separacji prawnej, a nie faktycznej) nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, a więc dziecko nie będzie nosiło nazwiska męża matki.
Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu. W takim przypadku, aby dziecko nosiło nazwisko biologicznego ojca, ojciec ten najpierw powinien uznać dziecko. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko nosi ono nazwisko ojca, chyba że ten za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do ważności uznania, złożył przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie nazwisko matki. Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym. Do uznania potrzebna jest zgoda matki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: