Nazwisko dziecka po zaprzeczeniu ojcostwa

Pytanie:

Rozwód z moim mężem uprawomocnił się w lutym 2006, w maju b.r urodziłam dziecko, którego ojcem nie jest mój mąż. Obecnie przygotowuję pozew o zaprzeczenie ojcostwa mojego męża. Jaki sąd zajmuje się rozpatrywaniem takich spraw? Jakie są opłaty związane ze złożeniem takiego pozwu? Czy wystarczy w pozwie napisać, że od dwóch lat nie mieszkaliśmy z mężem razem i nie utrzymywaliśmy ze sobą kontaktów cielesnych? Jeśli po rozwodzie pozostałam przy podwójnym nazwisku, to po zaprzeczeniu ojcostwa moje dziecko będzie miało moje panieńskie nazwisko czy również podwójne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzechsetnego dnia od dnia ustania małżeństwa (tak wynika z pytania - 3 miesiące) w drodze rozwodu nadal obowiązuje domniemanie, że pochodzi od męża matki (byłego męża). Zaprzeczyć temu faktowi można poprzez wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa do Sądu Okręgowego. Powództwo o zaprzeczenie wytacza się przeciwko mężowi i dziecku. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wytacza się w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Opłatę 200 zł pobiera się od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa. Inne koszty postępowania mogą się wiązać z przeprowadzeniem poszczególnych dowodów w postaci ekspertyz z zakresu badań DNA. By zaprzeczyć ojcostwu należy wykazać niepodobieństwo tego, że dziecko mogłoby pochodzić od męża matki (byłego). Niepodobieństwa nie wykazuje się przez wskazanie, że ewentualnie utrzymywała Pani kontakty cielesne z innym mężczyzną, ale można je wykazać jak Pani wskazała przez fakt nieobcowania z mężem przez wspomniany okres. Jednakże powinno to zostać wykazane udowodnione. Niepodobieństwo w najbardziej prosty sposób można wykazać przez badania DNA, czy wykazanie bezpłodności męża. Jeśli zostanie obalone domniemanie ojcostwa dziecko nie nosi wtedy nazwiska ojca. W ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu małżonek (Pani) mogła powrócić do panieńskiego nazwiska. Dziecko co do którego obalono domniemanie nosi nazwisko matki jakie miała w chwili urodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Monika

8.9.2017 7:34:48

Re: Nazwisko dziecka po zaprzeczeniu ojcostwa

Raczej właściwość jest sądu rejonowego co wprost wynika z art. 17 pkt 1 kpc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: