Nieodpłatne świadczenie usług na gruncie VAT

Pytanie:

W ramach promocji pragnę zaoferować klientowi moją usługę bezpłatnie. Czy jest to dopuszczalne i nie ma tu konfliktu z przepisami VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) podlega odpłatne świadczenie usług. Usługi świadczone nieodpłatnie nie podlegają opodatkowaniu, niezależnie od tego, czy nieodpłatność jest istotą danej usługi, czy też usługa została wykonana bez wynagrodzenia.

Ustawa rozciąga jednakże opodatkowanie również na niektóre usługi wykonywane nieodpłatnie. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W literaturze podatkowej podkreśla się jednak, że jeżeli świadczone nieodpłatnie usługi wykonywane są z myślą, z zamiarem wywarcia dobrego wrażenia na kontrahentach, zbudowania pozytywnego wizerunku etc., to wówczas mają związek z prowadzoną działalnością i jako takie nie podlegają opodatkowaniu VAT. Nieodpłatne świadczenie usług na cele działalności gospodarczej nie podlega bowiem opodatkowaniu (art. 8 ustawy o VAT).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: