Niepełny miesiąc a wymiar urlopu

Pytanie:

"Nauczyciel, z którym zawarliśmy umowę o pracę na czas określony od 1.09.2007 r. do 30.06.2008 r. złożył w dniu 12.11.2007 r. dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie w dniu 1.12.2007 r. Jesteśmy placówką feryjną, publiczną, prowadzoną przez osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy wyliczyć za trzy miesiące, czy za cztery?"

Odpowiedź prawnika: Niepełny miesiąc a wymiar urlopu

Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego nie stosuje się przepisów Karty Nauczyciela o urlopach. Zastosowanie znajdą tu przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z art. 91c ust. 1 KN.

Zakładamy, że dla nauczyciela, o którym mowa w pytaniu, nie jest to pierwsza praca w życiu. Przysługiwać mu będzie urlop proporcjonalny do okresu, w jakim pozostawał w stosunku pracy. W opisanej sytuacji pracownik będzie pozostawał w stosunku pracy od 1.09.2007 r. do 1.12.2007 r. Stosunek pracy wygaśnie zatem w już trakcie grudnia. Przepis art. 155[2a] § 2 Kp wskazuje, że przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Należy zatem – ustalając wymiar urlopu, a co za tym idzie, także ekwiwalentu – uwzględnić cztery miesiące.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika