Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie

Pytanie:

Mam wyznaczony termin rozprawy, jestem oskarżony z art. 207 par. 1 kk (znęcanie się nad rodziną). Czy mój pobyt w szpitalu usprawiedliwiłby moją nieobecność na sprawie i sprawę by odroczono oraz czy sprawa rozpatrywana w trybie uproszczonym może odbyć się beze mnie pomimo, że jestem w szpitalu? Mam kłopoty z sercem - stan przedzawałowy - we wnioskach dowodowych złożyłem dwie interwencje pogotowia ratunkowego. W wyniku utraty świadomości doznałem wtedy urazów głowy i nogi - rany zszyto.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego postępowanie uproszczone jest jednym z postępowań szczególnych. Uproszczenia polegają między innymi na tym, iż rezygnuje się tu z obowiązkowego udziału oskarżyciela i oskarżonego w rozprawie. Jednak jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główną, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie stawił się również obrońca - wydać wyrok zaoczny. W opisanym w pytaniu przypadku rozumiemy, iż Pan jednak chce uczestniczyć w rozprawie. W tej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 480 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym rozprawy głównej nie można przeprowadzić w czasie nieobecności oskarżonego, jeżeli usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo wnosił o odroczenie rozprawy. Tak więc aby odroczyć rozprawę główną powinien Pan złożyć wniosek o odroczenie oraz równocześnie usprawiedliwić swoje niestawiennictwo. Z całą pewnością pobyt w szpitalu jest okolicznością usprawiedliwiającą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: