e-prawnik.pl Porady prawne

Niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata

Pytanie:

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują niezbędne wydatki adwokata oraz opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. Co obejmuje pojęcie " niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata", o którym mowa w par. 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata

21.9.2006

Przepisy nie określają z góry, co należy rozumieć przez niezbędne wydatki adwokata - zależy to bowiem od okoliczności danej sprawy. Z reguły, pod pojęciem "niezbędnych, udokumentowanych wydatków" adwokata ustanowionego z urzędu należy rozumieć poniesione przezeń koszty związane np. z dojazdem (pobytem) na rozprawę w innej miejscowości aniżeli ta, w której adwokat ma swoją siedzibę. Może się bowiem zdarzyć, że adwokat ustanowiony z urzędu obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniach sądowych i stawiać się w sądzie, który nie znajduje się w jego miejscowości. Ponoszone przez niego w tym celu koszty (koszty dojazdu do sądu, koszty pobytu - w razie potrzeby - związanego z pobytem w innej miejscowości) można zatem zakwalifikować jako wydatki, o których mowa w powołanym przepisie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.  

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ