Niezgodność towaru z umową a gwarancja

Pytanie:

Czy instytucja niezgodności towaru z umową jest niezależna od gwarancji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kupującemu może zostać udzielona gwarancja. Gwarancja udzielana jest przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego (nie pobiera się od tego odrębnej opłaty). Oświadczenie takie powinno określać obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu (jeśli oświadczenie nie określi obowiązków gwaranta, wtedy oświadczenie takie nie będzie uważane za gwarancję). Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY