Obciążenie kosztami postępowania procesu

Pytanie:

"W związku z toczącą się w sądzie sprawą, zwrotu części działki, która w czasach komunistycznych w planach zagospodarowania przestrzennego była odebrana właścicielom na poszerzenie pasa drogi, kto ma po zakończonej sprawie ponieść koszty sądowe?"

Odpowiedź prawnika: Obciążenie kosztami postępowania procesu

Zgodnie z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego strona, która sprawę przegrała, zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Jest ona jednak zobowiązana do zwrotu tylko takich kosztów procesu, które były niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony. Przegrywającym sprawę jest powód, którego żądanie nie zostało uwzględnione, lub pozwany którego obrona okazała się nieskuteczna. Wyjątkiem od zasady odpowiedzialności strony przegrywającej za wynik procesu jest inna zasada, iż pozwany - mimo uwzględnienia powództwa, a więc przegrania sprawy - uzyska zwrot kosztów procesu, jeżeli spełni kumulatywnie dwie przesłanki: nie da powodu do wytoczenia sprawy i uzna przy pierwszej czynności żądanie pozwu. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może ponadto zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Będzie to leżało w gestii uznania sądu, bowiem o kosztach procesu rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Orzeczenie sądu o kosztach procesu stanowi tytuł egzekucyjny.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika