Obliczanie kapitału początkowego

Pytanie:

"Jesteśmy spółką z o.o., zatrudniającą około 30 osób. Czy mamy obowiązek wystąpić w imieniu pracowników do ZUS z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego?"

Odpowiedź prawnika: Obliczanie kapitału początkowego

Zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczeni oraz płatnicy (czyli np. pracodawcy) zobowiązani są do przekazywania Zakładowi, w terminie i trybie ustalonym przez organ rentowy, dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Szczegółowe zasady ustalania kapitału początkowego zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia organ rentowy, właściwy ze względu na siedzibę płatnika składek, zwraca się do płatnika składek z wezwaniem o nadesłanie skompletowanej dokumentacji w celu ustalenia kapitału początkowego dla osób, za które płatnik ten przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne. W wezwaniu tym organ rentowy określa termin oraz harmonogram zgłaszania dokumentacji. Płatnik składek z kolei zawiadamia ubezpieczonego o wskazanym przez organ rentowy terminie zgłoszenia dokumentacji i wzywa ubezpieczonego do dostarczenia mu tej dokumentacji. Jednocześnie wynika z tego, że płatnik taką dokumentację składa na wezwanie organu rentowego, a nie sam inicjuje postępowanie w tej sprawie. Płatnik składek przekazuje dokumentację do organu rentowego, który zwrócił się do niego o jej nadesłanie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ rentowy.

Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego wszczynane jest na wniosek tylko w przypadku osoby nie podlegającej ubezpieczeniu rentowemu oraz osoby za którą składki płaci płatnik, który jest zleceniodawcą, osobą fizyczną zatrudniającą pracowników, nie wypłacającą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, bądź opłaca składkę za osoby współpracujące. W takim wypadku należy złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentacją w organie rentowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika