Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Pytanie:

Płacę alimenty na dwoje dzieci: 24-letnia studentka i 18-letni uczeń liceum. Po 1500 PLN. Nie pracuję od grudnia - likwidacja stanowiska pracy; nie mogę znaleźć nowej pracy, \"za wysokie kwalifikacje\" nie pozwalają mi podjąć nawet gorzej płatnej pracy - oczywiście nie dlatego, że nie chcę. Wszystko mi jedno co, byle coś robić. Okazuje się, że to nie takie proste. Nawet jeśli znajdę w końcu jakąś pracę nie będzie to poziom zarobków, które były do tej pory. Niestety popełniłem błąd zgadzając się na tak wysokie alimenty na syna; córka była pełnoletnia w momencie rozwodu ale mamusia wyrwała alimenty i dla niej. Nie odżegnuję się od płacenia, w końcu to moje dzieci ale w obecnej sytuacji przerasta to moje możliwości. Czy mam szansę na obniżenie alimentów i w jakim wymiarze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego stwierdzić należy, że może Pan występować do sądu z powództwem o zmniejszenie kwoty alimentów. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Taką zmianą stosunków jest istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji lub istotne zwiększenie lub zmniejszenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Ze stosownym pozwem należy zwrócić się do sądu rejonowego, w którego okręgu mają miejsce zamieszkania dzieci.

Niestety, nie jesteśmy w stanie wskazać, o jaką kwotę sąd obniży alimenty i o jakie zmniejszenie winien Pan wnosić w pozwie - kwota, którą zaproponuje Pan w pozwie o zapłatę winna odpowiadać Pana możliwościom zarobkowym i majątkowym, nie należy także zapominać o usprawiedliwionych potrzebach dzieci. Warto zainteresować się, czy córka - studentka nie podjęła dorywczej pracy, być może także otrzymuje stypendium za wyniki w nauce, co z kolei oznacza, że jest w stanie częściowo pokrywać koszty swojego utrzymania.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że „możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentacji", o których mowa w art. 135 kro, wyznaczającym zakres obowiązku alimentacyjnego definiowane są nie jako faktyczne zarobki lub czysty dochód z majątku. „W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami" - tak Tadeusz Domińczyk w „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz", Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Warto również wskazać na wyrok SN z dnia 16 maja 1975r., sygn. III CRN 48/75, LexPolonica nr 316359 „Zasadne i zgodne z treścią art. 135 kro - jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie".

Ponadto, z wyroku SN z dnia 24 marca 2000r., sygn. I CKN 1538/99 , LexPolonica nr 390899 wynika, że „trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci, zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że takiej możliwości są pozbawieni w ogóle".

Niezależnie od powyższego prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami prawnymi:

Zmniejszenie alimentów na dziecko pozamałżeńskie

Treść pozwu o zmniejszenie alimentów

Zmiana wysokości kwoty alimentów

Samodzielne zmniejszenie zasądzonych alimentów

Uzasadnienie żądania obniżenia alimentów

Na stronach naszego serwisu znajdzie Pan również wzór pozwu o obniżenie alimentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

jak zwykle ja

11.5.2010 21:33:1

Re: Obniżenie alimentów

dodaj do tego tempo rozpatrywania przez sadm sklad sadu czyli feminizacja i trywialne podejscie do mozliwosci zarobkowych ktore sa brane z kapelusza, nawet jak zobowiazany bedzie na zasilku dla bezrobotnych a bedzie po studiach to i tak mu dowala kwoty z sufitu wziete i masz polskie pikielko. pozdrawiam z...daleka od tego piekla

Ewa Tomaszewska-G

10.5.2010 16:33:56

Re: Obniżenie alimentów

Pozwolę sobie zauważyć, że prawnik, który udzielił tej porady, nigdy nie musiał dochodzić alimentów. Jeśli student dobrze się uczy i ma prawo do nagrody z tego tytułu w postaci stypendium naukowego, to wykorzystywanie tego faktu do obniżenia alimentów jest skandalem. Wychodzi na to, że obowiązek alimentacyjny dotyczy wyłącznie tłumoków i leni, bo mądrzy studenci świetnie poradzą sobie bez pomocy "kochanego tatusia". Naprawdę wstyd dawać takie rady. Etg

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY