Obowiązek tworzenia ZFŚS w trakcie roku

Pytanie:

Zatrudniam jako pracodawca (osoba fizyczna) 18 pracowników, w tym 3 pracowników na 1/2 etatu. Pracownicy zatrudniani otrzymują pismo dotyczące niewypłacania świadczenia urlopowego. Mam zamiar w tym roku zatrudnić kilku pracowników tym samym zwiększyć zatrudnienie. Czy jeżeli w trakcie roku zwiększę zatrudnienie pracowników do 20 w przeliczeniu na pełny etat będę musiał w trakcie roku tworzyć ZFŚS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335) podstawą tworzenia funduszu (wypłaty świadczenia urlopowego) jest liczba zatrudnionych w dniu 1 stycznia danego roku. O tym zatem, czy pracodawca ma obowiązek tworzyć fundusz w danym roku, czy też może zrezygnować z jego tworzenia, decyduje liczba zatrudnianych pracowników – w przeliczeniu na pełne etaty - według stanu na dzień 1 stycznia danego roku. Dlatego też w opisywanej sytuacji nie będzie Pan zobowiązany do tworzenia ZFŚS.

Na marginesie warto zauważyć, że art. 4 ustawy pozwala nawet pracodawcom zatrudniającym co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na nieutworzenie funduszu. Układ zbiorowy pracy może bowiem dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również postanawiać, że Fundusz nie będzie tworzony. U pracodawców, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w tych sprawach może zawierać regulamin wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy takiego nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Art. 4 nie dotyczy jedynie pracodawców ze sfery budżetowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY