Odbiór weksla z depozytu sądowego

Pytanie:

3 lata temu oddałem weksel do depozytu sądowego. Chciałem się dowiedzieć, co muszę zrobić, aby odebrać ten weksel z depozytu? Czy może to zrobić inna upoważniona osoba?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy mieć na uwadze Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1965 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Akt ten przewiduje, że na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu. Jeżeli jednak wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi. Ponadto, w razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał to orzeczenie, chyba że z orzeczenia wynika co innego. Jeżeli zaś złożenie przedmiotu do depozytu nastąpiło w celu nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zgody wierzyciela, chyba że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności został cofnięty.

Złożenie przedmiotu do depozytu sądowego jest sposobem zabezpieczenia lub wykonania zobowiązania cywilnoprawnego. Zwrot złożonego do depozytu sądowego przedmiotu (świadczenia) może nastąpić jedynie na zasadach, o których mowa powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: