e-prawnik.pl Porady prawne

Odliczenie VAT od wydatków na delegacji

Pytanie:

Spółka zajmuje się sprzedażą kabin lakierniczych. Dodatkowo montuje kabiny u klientów. Ponieważ są to skomplikowane technicznie urządzenia, montaż ich trwa od tygodnia do miesiąca. Montażu dokonują serwisanci, którzy są w spółce zatrudnieni, i wtedy wyjeżdżają w delegacje. Koszty pobytu w delegacjach ponosi spółka. Pracownicy otrzymują zaliczki, które są zobowiązani rozliczyć. Zgodnie z Regulaminem Pracy, wydatki mogą być przeznaczane na paliwo do samochodów służbowych, wyżywienie, noclegi oraz na inne wydatki, np. zakup brakujących części wykorzystywanych przy montażu itp. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wyżywienia zakupywanego np. w supermarketach, np. wędliny, masło, pieczywo, herbata itp. i usług konsumpcyjnych, np. spożycie obiadu bądź kolacji w barze lub restauracji. Nadmieniam także, że w związku z tym, że spółka zapewnia pracownikom pełne wyżywienie oraz noclegi, nie wypłaca diet ani ryczałtów za noclegi. Jednocześnie wszystkie wydatki związane z podróżami służbowymi zalicza do kosztów uzyskania przychodów, gdyż są one ściśle powiązane z uzyskanym przychodem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odliczenie VAT od wydatków na delegacji

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3) ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a)    przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

b)    nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Zatem, co do zasady, nie będzie podatnikowi (pracodawcy) przysługiwało prawo odliczenia VAT od zakupionych przez pracowników w delegacji usług noclegowych i gastronomicznych. Będzie natomiast przysługiwało prawo odliczenia od ewentualnych zakupów spożywczych (np. wędliny, masło, pieczywo, herbata) w supermarketach, gdyż nie są to zakupy usług gastronomicznych. Należy przy tym pamiętać, aby zakup był udokumentowany fakturą VAT, wystawioną na podatnika (pracodawcę).

Potrzebujesz porady prawnej?