Odmowa podpisania wypowiedzenia przez pracownika

Pytanie:

Kierownik sklepu na podstawie pełnomocnictwa pracodawcy, przekazał dnia 06.06.2011r. wypowiedzenie pracownikowi w obecności świadków. Pracownik odmówił podpisania wypowiedzenia, stawiając argument iż musi skonsultować się z radcą prawnym. Sporządzono notatkę służbową, która zawiera opis powyższej sytuacji. Pracownik zapoznał się z treścią wypowiedzenia. Nie zapisano jednak tej informacji w notatce służbowej. Pracownik oraz świadkowie podpisali notatkę służbową. Pracownik potwierdził podpisem iż odmawia przyjęcia wypowiedzenia.Czy mimo iż pracownik nie podpisał wypowiedzenia, posiada ono moc prawną i rozpoczyna się od dnia 01.07.2011?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W orzecznictwie oraz doktrynie podkreśla się, że wypowiedzenie umowy o pracę powinno być skutecznie doręczone pracownikowi. Oznacza to, że powinien on mieć możliwość by się z nim zapoznać. Nie musi on go przyjąć, czy zgadzać się z jego treścią – dlatego zachowanie Państwa pracownika jest irrelewantne z punktu widzenia skuteczności dokonanego wypowiedzenia. Pracownik nie musi podpisywać się pod wypowiedzeniem, gdyż jest to jednostronne oświadczenie woli.

 

Oczywiście pojawia się w tym miejscu problem dowodowy, gdyż pracownik może chcieć wyprzeć się faktu, że owo wypowiedzenie otrzymał. Jednakże zapewniając sobie świadków tej czynności, zabezpieczyliście Państwo i ten aspekt dokonanej czynności. Tym bardziej, że została sporządzona notatka służbowa. Skuteczność tak dokonanego wypowiedzenia potwierdzono choćby w wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 grudnia 1996 r. (I PKN 41/96): „Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę (...) nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu”.

 

Podsumowując - wypowiedzenie zostało skutecznie dokonane z dniem wręczenia go pracownikowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: