e-prawnik.pl Porady prawne

Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy

Pytanie:

Jakie działania podejmuje zakład ubezpieczeniowy, jeżeli odmawia wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy

24.4.2012

Ustawa stanowi, że jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ustawie, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ