e-prawnik.pl Porady prawne

Odpis orzeczenia dla osoby niebędącej stroną

Pytanie:

Jako osoba nie będąca stroną w sprawie, zwróciłem się do Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego z prośbą o dostarczenie mi odpisu rozstrzygnięcia sądu w konkretnej sprawie, o której wzmianka ukazała się w ogólnopolskiej gazecie. Chciałem poznać argumentację prawną zawartą w uzasadnieniu wyroku. Odmówiono mi z uzasadnieniem, że obowiązujące przepisy prawne nie pozwalają na doręczanie odpisów rozstrzygnięcia osobom nie będącym stroną w sprawie. Uważam, że wyrok NSA wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej jest dobrem publicznym, które służy informowaniu obywateli o aktualnie obowiązującej wykładni prawa i jako takie powinno być powszechnie dostępne. Zatem czy odmowa NSA doręczenia wyroku z uzasadnieniem była słuszna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpis orzeczenia dla osoby niebędącej stroną

25.3.2002

Orzeczenie sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem doręcza się uczestnikom postępowania - stronom. Natomiast inne osoby, nie będące stronami postępowania administracyjnego, nie mają prawa do otrzymania odpisów. Sąd zatem słusznie odmówił doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem osobie nie będącej stroną tegoż postępowania. Inną sprawą są tutaj publikacje wyroków sądu administracyjnego na łamach prasy, czy w innych środkach masowego przekazu - wynika to z faktu, iż posiedzenia sądu i ogłoszenie wyroku są - co do zasady - jawne, a zatem na sali może być obecna publiczność, w tym przedstawiciele mediów. To są właśnie ramy prawne, w jakich zamyka się jawność działalności sądu i wyroków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ