Odpowiedzialność cywilna zarządu spółdzielni

Pytanie:

"Firma uzyskała 2 lata temu tytuł wykonawczy przeciwko spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie ma majątku i obecnie nie prowadzi działalności. Czy można wystąpić z roszczeniem cywilnym przeciwko zarządowi spółdzielni? Czy można wystąpić z egzekucją przeciwko członkom spółdzielni, którzy otrzymali w drodze aktów notarialnych mieszkania na własność? Wiemy, że z takim roszczeniem można wystąpić przeciwko zarządowi spółki z o.o., ale nie wiemy, czy można wystąpić przeciwko zarządowi spółdzielni."

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność cywilna zarządu spółdzielni

Z chwilą wpisania spółdzielni (w tym spółdzielni mieszkaniowej) do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje ona osobowość prawną. Staje się tym samym odrębnym podmiotem prawa, co ma istotne znaczenie w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółdzielni wobec podmiotów trzecich. Wobec wierzycieli odpowiadać będzie bowiem sama spółdzielnia. Przesądza to treść art. 19 ust. 3 Prawa spółdzielczego, według którego członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania.

Prawo spółdzielcze nie przewiduje także konstrukcji prawnej analogicznej do treści art. 299 kodeksu spółek handlowych, czyli subsydiarnej (wtórnej) odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. Bezskuteczność egzekucji wobec spółdzielni nie będzie zatem przesłanką powodującą pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółdzielni członków jej zarządu.

Art. 58 Ustawy przewiduje jedynie odpowiedzialność członków zarządu w stosunku do samej spółdzielni stanowiąc, że członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika