Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

Pytanie:

Czy w świetle obowiązującego prawa pojedynczy członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej może odpowiadać sądownie za sprzeczne z prawem decyzje Rady, które zapadają większością głosów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Członkowie rady nadzorczej odpowiadają więc za podejmowane przez siebie działania, w tym teoretycznie także za decyzje podejmowane kolegialnie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż przy ustalaniu odpowiedzialności odszkodowawczej, trzeba wziąć pod uwagę spełnienie trzech przesłanek. Są nimi: istnienie (i wysokość) szkody, związek przyczynowy pomiędzy działaniem a wystąpieniem szkody oraz wina. W przedstawionej sytuacji największe problemy będzie rodziło udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy podjęciem uchwały a wystąpieniem szkody. Jest tak z uwagi na to, iż podjęcie uchwały przez radę nie zależało wyłącznie od jednego członka tej rady, lecz od decyzji większości.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.3.2018

  Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym

  Nowa ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie (...)

 • 4.12.2013

  Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  Rada nadzorcza jest organem kontroli. Co do zasady, odrębny organ kontrolny charakterystyczny jest dla spółek kapitałowych. W spółkach osobowych do której zaliczana jest spółka (...)

 • 27.7.2016

  Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników (...)

 • 17.7.2018

  Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  W którym momencie wygasa mandat członka zarządu? Czy zawsze można odwołać członka zarządu? Jaki wpływ na umowę o pracę ma wygaśnięcie mandatu? Porada opisuje zasady dotyczące powyższych (...)

 • 16.6.2008

  Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

  Fundamentalną zasadą funkcjonowania spółki akcyjnej jest zasada rządów większości nad mniejszością czyli dominacja akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące znaczną część kapitału (...)