Odpowiedzialność członka zarządu stowarzyszenia w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach

Pytanie:

Jak wygląda odpowiedzialność członka zarządu stowarzyszenia w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia nie została szczegółowo uregulowana w ustawie. Jak słusznie zauważa Paweł Suski w swoim komentarzu „W Prawie o stowarzyszeniach nie przewidziano odpowiedzialności członków zarządu, odpowiadającej regulacji art. 299 k.s.h. lub art. 58 pr. spółdz. W art. 21 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadzono natomiast odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, a w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa uregulowano odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe m.in. stowarzyszeń. W art. 116a postanowiono, że za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami; przepisy art. 116 stosuje się odpowiednio.” (Suski Paweł Najnowsze wydanie: Stowarzyszenia i fundacje Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 504).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: