Odpowiedzialność wspólnika za raty leasingowe

Pytanie:

"Będąc w spółce cywilnej upoważniłem wspólnika do podpisania umowy leasingu sprzętu biurowego. Kilka miesięcy później wystąpiłem ze spółki (do tego czasu raty leasingowe były płacone, o późniejszych nie wiem). Spólka dalej istniała i prowadziła działalność. Czy po trzech latach leasingodawca może domagać się ode mnie spłaty rat leasingowych przypadających na okres gdy nie było mnie już w spółce? "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność wspólnika za raty leasingowe

Po pierwsze wspólnik, który wystąpił ze spółki i tak odpowiada za zobowiązania (czyli wszelkie długi) powstałe w czasie gdy był wspólnikiem. Należy stwierdzić, że Pańska odpowiedzialność za długi powstałe w czasie gdy był Pan dłużnikiem nie wygasła w momencie wystąpienia. Po drugie zgodnie z kodeksem cywilnym regulującym umowę leasingu jeżeli korzystający (leasingobiorca czyli Pan) dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący (leasingodawca) powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu (Panu i Pana wspólnikowi) odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Takie zagrożenie z określeniem skutków powinno nastąpić na piśmie. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego (czyli Pana) są nieważne. Należy zauważyć, że leasingodawca jest podmiotem profesjonalnym (czyli prowadzącym działalność gospodarczą) zatem termin przedawnienia jego roszczeń (czyli możliwość domagania się niezapłaconych rat) upływa z okresem trzech lat. Po trzecie raty nie są roszczeniem (długiem) okresowym czyli nie podlegają przedawnieniu w sposób każda rata z osobna, lecz rata jest formą spełnienia świadczenia czyli po prostu zapłaty długu dogodną dla dłużnika czyli Pana. Z tego względu termin przedawnienia rozpocznie się dopiero z upływem okresu, na który została zawarta umowa leasingu. W razie gdyby leasingodawca wystąpił do sądu po upływie terminu przedawnienia, Pan może podnieść zarzut przedawnienia długu leasingodawcy. Gdyby Pan takiego zarzutu nie podniósł to Sąd zasądziłby raty na rzecz Pana przeciwnika, czyli leasingodawcy.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika