Odrzucenie reklamacji konsumenta

Pytanie:

"Według przepisów konsumenckich sprzedawca jest zobowiązany terminem 14 dniowym do ustosunkowania się do danej reklamacji. Jakie konsekwencje ma odpowiedź sprzedawcy w terminie 14 dni, w której odrzuca reklamację podając nierzetelne (bezprawne) powody swojej decyzji?"

Odpowiedź prawnika: Odrzucenie reklamacji konsumenta

Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji oznacza dostarczenie - w sposób uzgodniony z konsumentem - pisemnej odpowiedzi. Jedynie nie ustosunkowanie się do żądania konsumenta wyrażonego podczas składania reklamacji w ciągu 14 dni skutkuje uznaniem, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie czyli zgodnie z żądaniem
konsumenta. Należy więc uznać, że w tym przypadku sprzedawca wywiązał się z obowiązku, odrzucenie reklamacji jest bowiem ustosunkowaniem się do niej, tym samym nie można zarzucić mu naruszenia prawa w tym zakresie.
Nie istnieją szczególne wymogi dotyczące uzasadnienia odrzucenia reklamacji. Należy jednak pamiętać, że przyczyny podane w tym uzasadnieniu będą podlegały ocenie sądu, w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową.
Jeśli słuszna zdaniem konsumenta skarga zostanie przez sprzedawcę odrzucona, można zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Warto wcześniej, co jest powszechną praktyką, istotną także ze względów dowodowych, skierować do sprzedawcy kolejne pismo, wzywające do ponownego rozważenia spełnienia naszych żądań, z informacją o
zamiarze skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeśli nie doprowadzi to do pożądanych przez nas rezultatów, możemy skierować sprawę do polubownego sądu konsumenckiego (na co jednak musi wyrazić zgodę także sprzedawca) lub do sądu powszechnego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika