Odrzucenie spadku - koszty postępowania

Pytanie:

W lutym bieżącego roku zmarła moja matka - nie zostawiła testamentu. Ja i moja siostra jesteśmy najbliższymi spadkobiercami. Czy mojemu mężowi należy się jakaś część spadku? Jeżeli tak, to jaka? Chcę zrzec się praw do spadku po rodzicach na rzecz mojej siostry. Czy mój mąż, jeżeli zrezygnuję z mojej części spadku, będzie miał prawo do spadku po moich rodzicach? Jakie dokumenty i gdzie muszę złożyć? Jaki jest koszt postępowania sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po osobie, która zmarła i w chwili śmierci nie miała męża dziedziczyć będą dzieci tej osoby. Jeżeli któreś z tych dzieci nie żyło w chwili śmierci matki to w miejsce tej osoby wejdą jej dzieci, czyli wnuki spadkodawczyni. Jednym słowem, Pani mąż nie dziedziczy po swojej teściowej.

W chwili obecnej, jeżeli Pani matka zmarła, a nie zostawiła testamentu, w ciągu 6 miesięcy od jej śmierci może Pani złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie może zostać złożone przed notariuszem lub przed sądem, a także już w trakcie postępowania spadkowego.

Jeżeli nie odrzuci Pani spadku w ciągu 6 miesięcy to nabędzie Pani spadek z ustawy i będzie Pani uznawana za spadkobiercę. Odrzucenie spadku będzie miało taki skutek, że nie będzie Pani traktowana w ogóle jak spadkobierca. Jeżeli Pani odrzuci spadek, do dziedziczenia dojdą Pani zstępni – dzieci i wnuki, ale nie mąż. Jeżeli również i one odrzucą spadek, to jedyną spadkobierczynią zostanie Pani siostra (zakładając, że nie miała Pani więcej rodzeństwa).

Złożenie oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku u notariusza kosztuje do 20 zł. Udając się do notariusza należy posiadać dowód osobisty, odpis aktu zgonu oraz – odpis Pani aktu małżeństwa (będzie z niego wynikać, że jest Pani córką osoby zmarłej). Jeżeli złoży Pani takie oświadczenie u notariusza, w następnej kolejności powinno zostać przeprowadzone postępowanie spadkowe, w trakcie którego sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostanie wskazane kto dziedziczy po Pani matce. Opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku powinna wystąpić ta osoba, w której interesie będzie leżało otrzymanie takiego postanowienia. Wystąpienie z takim wnioskiem nie jest ograniczone terminem, z tym, że jeżeli nastąpi to po upływie 6 miesięcy (Pani wcześniej odrzuci spadek) to siostra nie będzie mogła złożyć oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, gdyż minie jej termin na złożenie oświadczenia i będzie uznawane, że nabyła ona spadek.

Drugim ze sposobów jest od razu wniesienie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a w treści wniosku wskazanie, że jedna z osób chce złożyć oświadczenie, że odrzuca spadek. Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę 50 zł, a za wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku również 50 zł. Jeżeli te wnioski są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

Trzecim sposobem jest złożenie do sądu samego wniosku o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku – ten wniosek kosztuje również 50 zł, a potem złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Poniżej dołączamy wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, w którym znajdują się również załączniki, które należy dołączyć do wniosku, z tym, że jeżeli odrzuci Pani spadek u notariusza, we wniosku powinno to być wskazane, a na dowód tego powinno się dołączyć wypis oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Magdalena

14.9.2017 14:32:57

Magdalena Wrzosek

Dzień dobry chciałabym zapytać ile będę musiała zapłacić notariuszowi za napisanie pisma o odrzucenie spadku po zmarłym ojcu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: