Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika