Odsetki od debetu a koszty

Pytanie:

"Prowadząc działalność gospodarczą mam obowiązek posiadania rachunku bankowego. Prowizje bankowe, jak i koszty związane z obsługą konta zaliczam w koszty uzyskania przychodów. Na rachunku pojawiają się również naliczane przez bank odsetki od salda ujemnego. Czy te odsetki od tzw. debetu mogą stanowić koszt podatkowy?"

Odpowiedź prawnika: Odsetki od debetu a koszty

Korzystanie z salda debetowego jest formą kredytowania wydatków przedsiębiorcy. Jeżeli wydatki te mają związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą (są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), odsetki od debetu są kosztem uzyskania przychodów.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika