Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Pytanie:

"Czy do eksportu ze Wspólnoty Europejskiej (UE) towarów oznaczonych ważnym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce (lub UE) przez producentów potrzebuję licencji lub zgody od uprawnionego? Z ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 155 ust. 1 wprost wynika, że jeśli takie towary zostały już legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Polski lub Wspólnoty Europejskiej to do dalszej odsprzedaży nie potrzebuję licencji. Nie ma nic o tym, aby nie było można eksportować towarów już wprowadzonych do obrotu. W odpowiedzi proszę o podanie wykładni prawnej. "

Odpowiedź prawnika: Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

 

Przytoczony w pytaniu przepis artykułu 155 ustęp 1 prawa własności przemysłowej stanowi, iż prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Wynika z powyższego (takie jest nasze stanowisko), iż ma Pan/Pani rację, innymi słowy faktycznie prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania oferowania lub dalszego obrotu towarami oznaczonymi tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie stanowi naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import towarów oznaczonych tymi znakami towarowymi, jeżeli towary te zostały uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika