e-prawnik.pl Porady prawne

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Pytanie:

Czy do eksportu ze Wspólnoty Europejskiej (UE) towarów oznaczonych ważnym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce (lub UE) przez producentów potrzebuję licencji lub zgody od uprawnionego? Z ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 155 ust. 1 wprost wynika, że jeśli takie towary zostały już legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Polski lub Wspólnoty Europejskiej to do dalszej odsprzedaży nie potrzebuję licencji. Nie ma nic o tym, aby nie było można eksportować towarów już wprowadzonych do obrotu. W odpowiedzi proszę o podanie wykładni prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

17.11.2004

Przytoczony w pytaniu przepis artykułu 155 ustęp 1 prawa własności przemysłowej stanowi, iż prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Wynika z powyższego (takie jest nasze stanowisko), iż ma Pan/Pani rację, innymi słowy faktycznie prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania oferowania lub dalszego obrotu towarami oznaczonymi tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie stanowi naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import towarów oznaczonych tymi znakami towarowymi, jeżeli towary te zostały uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Tomasz

27.9.2010 11:12:38

Re: Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Witam Jak wygląda to w sytuacji gdy ja jestem wyłacznym dystrybutorem i importerem na Polskę materiałów i technologi budowlanej. Czy mogę zakazać innej firmie (ktora nie jest moim dystrybutorem) zakazać wprowadzania i sprzedaży tych materiaów na terenie Polski?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ