Odstąpienie od naliczenia odsetek

Pytanie:

"Wierzyciel - spółka z o.o. zamierza odstąpić od naliczenia odsetek za zwłokę od swoich należności. Czy w świetle ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323 ze zm.) wierzyciel może zawsze bez względu na długość terminu płatności (ponad 30 dni) i okres zwłoki w zapłacie odstąpić od naliczenia odsetek? Czy może być to na zasadzie porozumienia stron uregulowane przez strony na piśmie?"

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od naliczenia odsetek

Roszczenia przewidziane w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie mogą zostać skutecznie wyłączone lub ograniczone w drodze umowy. Zgodnie z art. 9 w/w ustawy czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5-8, jest nieważna.

Należy jednak zaznaczyć, że - jak w wypadku wszelkich roszczeń cywilnoprawnych - sprzedawca nie ma obowiązku z nimi występować.

Jak więc wynika z powyższego wierzyciel nie może zrzec się prawa do odsetek, ale może nie występować o ich zapłatę. Można zawrzeć pisemne porozumienie między stronami stosunku prawnego, w którym to wierzyciel zobowiązałby się do niewystępowania o zaległe odsetki, jednakże, naszym zdaniem, nie chroniłoby to bezsprzecznie dłużnika. Wierzyciel nawet po takim oświadczeniu będzie miał ustawowe prawo (którego nie może się zrzec) do roszczenia zapłaty tych odsetek.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika