e-prawnik.pl Porady prawne

Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy

Pytanie:

Pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] kodeksu pracy tj. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków. Zdaniem pracodawcy rozwiązanie umowy przez pracownika w tym trybie jest niezasadne. Pracodawca, na podstawie art. 61[1] kodeksu pracy zamierza wystąpić do sądu o zasądzenie od pracownika odszkodowania za niezasadne rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę. Czy przed skierowaniem sprawy do sądu pracodawca zobowiązany jest wezwać pracownika do zapłaty tego odszkodowania czy może od razu wystąpić do sądu o jego zasądzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy

1.12.2008

Przepisy prawa nie nakładają na pracodawcę obowiązku uprzedniego wezwania pracownika do zapłaty odszkodowania. Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 611 kodeksu pracy, wówczas pracodawca ma prawo od razu wystąpić do sądu o wypłatę odszkodowania, przeciwko danemu pracownikowi. Roszczeniem przysługującym pracodawcy w razie powyższym przypadku jest odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 612§ 1 kodeksu pracy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ