Odwieszenie zawieszonej kary

Pytanie:

Szwagier miał wyrok w zawieszeniu za pobicie (kilka miesięcy w zawieszeniu na dwa lata). Przed upływem okresu próby znów dopuścił się pobicia powyżej dni 7. Jakie w tym wypadku jest zagrożenie karą? Czy jeżeli ponowne przestępstwo było w okresie próby, ale wyrok zapadnie już po tym okresie to coś zmieni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Według kodeksu karnego (art. 157) kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 (Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W opisanej sytuacji sąd skorzystał z możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat. Sensem takiego zawieszenia jest założęnie, że samo wydanie wyroku w zawieszeniu wywoła odpowiedni efekt u skazanego. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Kodkes karny stanowi jednak także, iż sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Brzmienie tego przepisu wskazuje, iż orzeczenie wykonania kary w takiej sytuacji jest obowiązkowe. Fakultatywne jest wtedy, gdy skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone powyżęj (przestępstwo podobne) albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Tak więc, gdy sprawca w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności sąd zarządza wykonanie kary. Aby mogło do tego dojść muszą być spełnione wszystkie poniższe przesłąnki 1) sprawca dopuścił się w okresie próby podobnego przestępstwa umyślnego do tego, za które został skazany, czyli chodzi o przestępstwo należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne (w opisanej sytuacji doszło naotmiast do popełnienia nie tylko podobnego, ale takiego samego przestępstwa); 2) za przestępstwo to skazany został na karę pozbawienia wolności (choćby jej wykonanie warunkowo zawieszono), 3) wyrok skazujący za to przestępstwo uprawomocnił się w okresie próby albo w okresie 6 miesięcy od dnia jej zakończenia. Z powyżśzego wyniak więć, iż jeżeli Pana w sprawie Pana szwgra zostanie wydany wyrok za drugie pobicie, który uprawomocni się jeszcze w okresie próby bądź też w okresie 6 miesięcy od końca tego okresu, sąd orzeknie wykonie zawieszonej kary pozbawienia wolności. To sytuacja, gdy sąd musi wydać takie orzeczenie. Są także przypadki, w których sąd może, ale nie musi orzec o wykonaniu zawieszonej kary. Jest tak wtedy, gdy zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanek: 1) sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy w tym czasie popełnił inne niż "przestępstwo podobne", 2) sprawca uchyla się od uiszczenia grzywny, 3) sprawca uchyla się od dozoru, 4) sprawca uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

wojtek

9.12.2011 9:49:21

Re: Odwieszenie zawieszonej kary

witam ja mam tak w 2009 roku ublizylem policjantowi dostalem 6 miesiecy na 3 lata w zawieszeniu w 2011 roku gosc powiedzial brzydkie slowa na moja niezyjaca mame i za to dostal po pysku dostalem 5 miesiecy w zawieszeniu na 3 lata i 500 zl nawiazki dla pokrzywdzonego ktora oczywiscie wplacilem i niedawno przyszlo do mnie powiadomienie o posiedzeniu na ktorym chca zazadzic kare pozbawienia wolnsci ale od ostatniego wyroku nie mam zadnych problemwo z prawem itp podjolem prace wszystkie nakazy sadu wykonalem czy odwiesza mi wyrok prosze o pomoc dodam ze opinia kuratora dobra a 11 lat temu bylem ostatni raz karany i tez dostalem kuratora i przez te 11 lat nie popelnilem zadnego przestepstwa czy sad moze nieodwiesic mi wyroku i dac mi kuratora stwierdzajac ze kurator jest dobrym srtodkiem do resocjalizacji ?? prosze o odp dzieki

marcin

6.11.2011 15:22:8

Re: Odwieszenie zawieszonej kary

wyrok w zawieszeniu na 3lata za pobicie i jazda motorowerem po pijanemu co mi za to grozi

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.8.2014

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 13.5.2018

  Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

  Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez (...)

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 6.2.2012

  Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

  Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, (...)