Ograniczenia w obrocie złotą biżuterią

Pytanie:

Czy polskie prawo przewiduje jakieś ograniczenia w obrocie złotą biżuterią?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprzedaż wyrobów wykonanych ze złota nie wymaga żadnych specjalnych uprawnień. Wystarczy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie obrotu złotą biżuterią. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach w prawie polskim w obrocie biżuterią złotą. Do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby z metali szlachetnych oznaczone:

· polskimi cechami probierczymi,

· cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą

Polską umów międzynarodowych,

· cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Obowiązek zgłaszania do badania i cechowania nie dotyczy:

· wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną,

· narzędzi i aparatów lub ich części, służących do celów naukowych i przemysłowych,

· wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji,

· odznak, orderów, odznaczeń państwowych i innych,

· inkrustacji,

· monet, chociażby stanowiły części składowe wyrobów z metali szlachetnych,

· surowców i półfabrykatów oraz złomu, w szczególności bloków, sztab, zlewków, blach, taśm, drutu.

Wyroby z platyny lub wyroby ze złota o masie mniejszej niż 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie mniejszej niż 5 gramów - nie podlegają obowiązkowi badania i cechowania, jednakże powinny być zaopatrzone przez wprowadzającego je do obrotu handlowego w informację o ich masie i próbie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.4.2017

  Uwolnić ptactwo

  Złagodzono ograniczenia związane z występowaniem grypy ptaków. Jakie organiczenia zniesiono? Od kiedy można wypuszczać ptactwo domowe?

 • 30.10.2018

  Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

 • 5.9.2018

  Będą zmiany w obrocie ziemią rolną

  Przygotowywane zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. 

 • 7.12.2011

  Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

  Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (zgłoszenie (...)

 • 1.4.2017

  Zmiany w obrocie instrumentami finansowymi

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek (...)