Okres pobierania renty rodzinnej

Pytanie:

Przysługuje mi renta rodzinna z tytułu sieroctwa zupełnego. W tym miesiącu kończę 25 lat, ale jestem dopiero na 4. roku studiów - czy renta przysługuje mi do ukończenia studiów, czy zostanie mi odebrana automatycznie po ukończeniu 25. roku życia - co nastąpi 31 maja tego roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady przyznawania renty rodzinnej są uregulowane w ustawie Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.1998.162.1118). Renta rodzinna przysługuje dzieciom osoby uprawnionej do renty do momentu ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli jednak dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Pani kończy 25 rok życia będąc na 4., czyli przedostatnim roku studiów, a zatem niestety renta przysługiwać Pani będzie tylko do końca maja 2002 roku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kaska

8.10.2009 20:57:58

renta rodzina a urop wychowaczy-

jestem na recie rodzinej i po urodzeniu dziecka w lutym przestałam przestałam chodzic do szkoły z powodu opiekowania się dzieckiem we wrześniu rozpoczełam nauke w nowej szkole.ostatnio dosałam pismo z zusu iż mam odać pieniadze w raz z odsetkami za miesiece od kwiwetnia do sierpnia czy maja do tego prawo


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 25 rok życia na studiach a renta rodzinna

  Dziecko pobierające rentę rodzinną nie traci prawa do tego świadczenia z dniem ukończenia 25 roku życia, jeśli w tej dacie odbywa naukę na ostatnim roku studiów podyplomowych - uznał Sąd (...)

 • Dla kogo renta rodzinna?

  Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która (...)

NA SKÓTY