Określenie daty i miejsca płatności weksla

Pytanie:

W \"Porozumieniu do weksla in blanco\" z dnia 15 czerwca 2004 roku znajduje się dyspozycja do uzupełnienia weksla m.in. o: \"datę płatności weksla - 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia wystawcy o wypełnieniu weksla przez remitenta\" - czy jest to określenie terminu płatności \"w oznaczonym dniu\", \"w pewien czas po okazaniu\" czy \"w pewien czas po dacie\". W powyższym przypadku, zakładając, że 21 grudnia 2005 roku wyślę pisemne powiadomienie o uzupełnieniu weksla, jaka data będzie terminem płatności, czy 30 dni licząc od dnia skierowania pisma, czy 30 dnia od dnia doręczenia tego pisma?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Weksel musi zawierać nazwisko remitenta. Jest nim osoba, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana. Remitentem jest uprawniony z weksla czyli Pan. Siedzibą remitenta jest Pańskie miejsce zamieszkania lub siedziba firmy jeśli jest ona uprawniona do dochodzenia sumy wekslowej jako należności z jakiegokolwiek tytułu. Ważne, że weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanym obok nazwiska wystawcy. Zgodnie z porozumieniem miejsce to powinno odpowiadać jednak siedzibie remitenta – co wyżej już wyjaśniono. Weksel może podawać tylko jedno miejsce płatności. Oznaczenie musi być takie, żeby na jego podstawie można było określić miejscowość, w której zapłata ma nastąpić. Przez miejsce płatności należy rozumieć określoną geograficznie miejscowość, w której weksel ma być przedstawiony do zapłaty.

Termin płatności musi być jeden dla całej sumy wekslowej. Podanie kilku terminów płatności sprawia, że weksel jest nieważny. W praktyce weksel jest najczęściej płatny w oznaczonym dniu. Termin ten należy określić datą (dzień, miesiąc, rok). Weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. Weksel może być również płatny w pewien czas po okazaniu lub w pewien czas po dacie. Skoro oznaczono miejsce płatności, którym jest siedziba remitenta i wezwanie wraz z zawiadomieniem zostało lub (będzie) wysłane przed upływem 30 dni od dnia płatności np. termin 30 stycznia 2006 na wekslu lub bez jego oznaczenia za okazaniem, które nastąpi w dniu oznaczonym w wezwaniu (po upływie 30 dni od zawiadomienia) i wystawca nie zapłacił za weksel (był przedstawiony określono miejsce oraz termin), to remitent może uzupełniony weksel wnieść wraz z pozwem o nadanie nakazu zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: