e-prawnik.pl Porady prawne

Opieka nad uzależnionym małżonkiem

Pytanie:

Jak zmusić żonę do podjęcia leczenia odwykowego. Jest uzależniona już od około 5 lat. Była na jednej kuracji, po niej dwa miesiące spokoju i wszystko zaczęło się od nowa. Praktycznie od trzech lat nie pracuje.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opieka nad uzależnionym małżonkiem

14.8.2001

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzą stacjonarne i niestacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego oraz inne zakłady opieki zdrowotnej. Poddanie się leczeniu odwykowemu co do zasady jest dobrowolne. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny mogą zostać zobowiązane do poddania się leczeniu odwykowemu na mocy orzeczenia sądu rejonowego, właściwego według miejsca pobytu, zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Jeżeli wcześniej przeprowadzono badania osoby uzależnionej od alkoholu przez biegłego celem ustalenia stopnia uzależnienia i jego faktu wówczas dołącza się je do wniosku. Oczywiście, jeżeli osoba badana wyrazi zgodę na leczenie postępowanie sądowe nie jest konieczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ