e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty skarbowej? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

13.3.2005

Zażalenie na postanowienie organu I instancji w postępowaniu administracyjnym winno być opłacone znakami opłaty skarbowej w kwocie 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik. Wynika to jednoznacznie z odpowiednich przepisów Ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. W myśl art. 1 Ustawy, opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej m. in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki od podań (art. 1 ust. 1 pkt a Ustawy). Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawarty jest zaś w załączniku do Ustawy. Przewiduje on, iż od podania pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł, od załącznika do podania zaś - 50 gr.

Zwolnione od powyższej opłaty są jednak podania składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej. Zażalenie na postanowienie organu I instancji wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez organ administarcji rządowej lub samorządowej zwolnione jest zatem od opłaty skarbowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ